Support us

STEUN CIRCUS ZONDER HANDEN 

Met jouw steun geef je een deelnemer uit een financieel kwetsbaar gezin de kans om een jaar circusles te volgen. Tijdens onze lessen worden hen brede ontwikkelingskansen aangeboden die ze hun hele leven meedragen. 

GIFTEN
Je kan Circus Zonder Handen  rechtstreeks steunen via onderstaande bankgegevens. Vanaf 2018 is jouw gift voor Circus Zonder Handen voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro/jaar. #dankumerci

Bankgegevens
IBAN: BE06 7450 5617 7722
BIC: KREDBEBB
mededeling: rijksregisternummer + gift

FACTS

34% van de Brusselaars leeft in armoede.

45% van de 1000 wekelijkse deelnemers aan Circus Zonder Handen activiteiten leeft in armoede.

Het budget van kansarme families biedt vaak geen ruimte om deel te nemen aan zinvolle vrijetijdsbesteding.

Vrijetijdsparticipatie is een belangrijke hefboom in het doorbreken van sociale uitsluiting en de vicieuze cirkel die armoede vaak is. Circus Zonder Handen maakt de participatie van kansarme deelnemers mogelijk. In ons duurzaam drempelvrij beleid staan wijkgericht werken, communiceren op maat en een gediversifieerd prijzenbeleid centraal.

Meer dan ooit is er nood aan plekken waar mensen van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en brede ontwikkelingskansen krijgen. #circusvooriedereen #maakjestad

WORD PETER OF METER

Word peter of meter VAN DEELNEMERS!

Met een gift van € 135 geeft u een deelnemer uit een financieel kwetsbaar gezin de kans om een jaar circusles te volgen. Kies zelf of u  één of verschillende deelnemers wenst te ondersteunen en ontvang een prachtige foto van onze deelnemers in actie!

Word peter of meter VAN EEN LESSENREEKS IN EEN KWETSBARE WIJK!

Met € 5 550 financieren we een jaar lang circuslessen in een kwetsbare Brusselse buurt. Tijdens één lessenreeks volgen minstens 30 deelnemers gedurende 30 weken les. Word peter of meter van één van onze lessenreeksen en wees tijdens één van de toonmomenten getuige van wat circus in kwetsbare buurten in beweging zet!

Word peter of meter VAN ONZE CIRCUSSCHOOL!

Met een bedrag vanaf € 10 000 kan Circus Zonder Handen zijn circuskennis ruim verspreiden en verschillende circusinitiatieven opzetten voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Van een vakantieweek voor kinderen met een beperking tot een vorming tot circusanimator op maat van kwetsbare jongeren, u maakt het mee mogelijk! Ondersteun gedurende een bepaalde periode onze gehele werking, of in onderling overleg een specifiek onderdeel. We nemen uw logo graag op in al onze communicatie en nodigen u regelmatig uit voor onze evenementen waar u het resultaat van ons werk in de praktijk kan aanschouwen.

ACTION

Het inclusief DNA is de kracht van onze werking. Reeds 14 jaar zet CZH hedendaagse circus educatie succesvol in om stad te maken, gemeenschapsvormend te werken en uitval van kansengroepen tegen te gaan. Circus Zonder Handen maakt de participatie van kansarme deelnemers mogelijk, en dit voor onbepaalde duur. We zetten geen vluchtige projecten op maar we hanteren een duurzaam beleid op maat van iedereen, inclusief de meest kwetsbaren.

Hierdoor krijgen ook de meest kwetsbare jongeren brede ontwikkelingskansen aangereikt en uitzicht op een succesvolle en geïntegreerde toekomst.

Verschillende (sociale) vaardigheden die tijdens onze activiteiten worden aangeleerd zijn immers cruciaal bij het geëngageerd aanvatten van studies of een baan.

Media

> Artikel De Morgen

Deze twee videoreportages geven een gezicht aan de sociaal-inclusieve werking van Circus Zonder Handen.

Wij zijn Circus Zonder Handen!
Milow steunt Circus Zonder Handen