Waarom?

Omdat we geloven in het nut van zinvolle vrijetijdsbesteding voor iedereen, maken we de participatie aan het circusaanbod dat we organiseren ook effectief mogelijk voor iedereen. Hierdoor zijn we in staat iedereen in Brussel met zijn eigen talent en achtergrond te verbinden en te laten groeien.

Hoe?

CIrcus Zonder Handen is een sociale en inclusieve werking. In dialoog met deelnemers en een breed netwerk aan professionele partners ontwikkelen we een drempelvrij beleid. Een beleid waarvan wijkgericht werken, communiceren op maat, toegankelijkheid en een gediversifieerd prijzenbeleid de hoekstenen zijn.

We maken ons regulier vrijetijdsaanbod effectief toegankelijk voor een divers publiek door:

 • een circusschool te zijn waar iedereen met al zijn talenten en beperkingen welkom is, ongeacht zijn afkomst religie, geslacht of leeftijd
 • in elke wijk waar we actief zijn samen te werken met een brede waaier aan partners: scholen, gemeenschapscentra, initiatieven voor buitenschoolse opvang, brede scholen, jeugd- en cultuurhuizen...
 • op wekelijkse basis activiteiten te programmeren waar geen inschrijving voor vereist is
 • de deelnameprijzen voor reguliere activiteiten te berekenen aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen
 • bewust kwestbare buurten in te trekken en er samen met partners lokaal circusactiviteiten te organiseren
 • deelnemers actief toe te leiden naar het ruime circusaanbod: lessenreeksen in andere buurten, kampen, circusvoorstellingen, specialisatielessen of vormingstrajecten
 • te communiceren op maat: of dat nu via digitale kanalen of face to face aan de schoolpoort is

Op deze manier werken we voor iedereen eventuele drempels weg om aan ons aanbod te participeren. 

Deze inspanningen resulteren in een diverse deelnemersgroep:

 • 45% van onze deelnemers leeft in een financieel kwetsbaar gezin.
 • de verdeling jongen/meisje is precies gelijk verdeeld!

Door de inzet van een sterk team bewaken we de kwaliteit en garanderen we brede ontwikkelingskansen op maat van elk individu.

Wat?

Circus Zonder Handen is de sociaal-inclusieve circusschool van Brussel waar in de vrije tijd circusactiviteiten worden aangeboden voor iedereen vanaf 4 jaar.

Jongleren met ballen, diabolo's laten vliegen door de lucht, menselijke pyramides bouwen, figuren maken hoog in de trapeze of doek, éénwieleren, op je handen lopen, koorddansen, salto’s draaien, acrobatie in de Chinese mast, ropeskipping,...

Alle verschillende circustechnieken komen in al hun facetten aan bod en worden op niveau onderwezen. Je wordt sterk, lenig, en handig. Leert samenwerken, jezelf fysiek uitrdukken, vertrouwen geven en krijgen.

CZH is actief in 9 kwetsbare, Brusselse wijken.

CZH organiseert wekelijkse lessen, vakantiekampen, straatmomenten, productietrajecten en evenementen.

CZH brengt zijn aanbod onder de aandacht van kwetsbare groepen door de organisatie van toeleidingsactiviteiten in (Brede) scholen, bij partnerorganisaties en door vindplaatsgericht te werken.

CZH verzorgt initiaties,  animaties en vorming op bestelling voor bedrijven, particulieren, scholen en diverse organisaties.

Steun ons

We hebben je steun nodig zodat wij kunnen blijven doen wat we doen: álle kinderen en jongeren uit Brussel de kans geven om zinvol bezig te zijn in hun vrije tijd, met extra steun voor kinderen in de meest kwestbare situatie.

Doe een gift en maak een verschil!

Doneer nu

Profiteer van de belastingvermindering van 45% voor gift van 40 euro of meer in 2021 (gecumuleerd per kalenderjaar).

Doe nu je gift. Dat kan heel eenvoudig. Stort op BE06 7450 5617 7722 met mededeling ‘GIFT INT + rijksregisternummer' en je gift komt vanzelf bij ons terecht. Bedankt voor het vertrouwen.

Bankgegevens

 • IBAN: BE06 7450 5617 7722
 • BIC: KREDBEBB
 • Mededeling: ‘GIFT INT + rijksregisternummer'

#circusvooriedereen

Vragen over je gift?
Mail thibaut@zonderhanden.be

Zonder Handen in beeld

Persartikels:

Videoreportage:

Privacy

Circus Zonder Handen respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Wat dit concreet wilt zeggen vindt u terug in onze privacy verklaring.